Thành phần cấu tạo aura

Nhưng ta cũng cần hiểu rõ nó. Ba phần chủ yếu là:
Vùng não khứu giác (Trung tâm khứu giác, trong thùy thái dương)
Hạch tuyến tùng (đầu xương tuyến tùng, ở đáy não. Chưa rõ nhiệm vụ của nó)
Vùng jona Inceta (các tiếp nối thần kinh của nó được biết rất mơ hồ)
Đặt aura và phép đo tâm thần dưới sự kiểm soát của quyền lực tâm thần
Cái gì kiểm soát của quyền lực sinh học thiên thể của ta
Việc này có nghĩa là, cái aura của chúng ta, cơ thể của chúng ta và tất cả các biện pháp và sự sử dụng của nó không thuộc sự kiểm soát của tâm trí y thức. Nó cũng không thuộc dưới sự kiểm soát của tâm trí bán ý thức bởi cái này mất đi ngay lập tức cùng với cái chết trong khi Tự thức nguyên thủy vẫn còn tồn tại thêm một thời gian.
Cái aura và cơ thể thiên thể vậy thì phải ở dưới sự kiểm soát của Tự thức nguyên thủy. Muốn thu được sự kiểm soát của quyền lực tâm thần trên aura và cơ thể thiên thể, ta phải phát triển Tự thức nguyên thủy và sua đó sử dụng nó để đặt các phần của nó dưới sự kiểm soát của quyền lực tâm thần. Cho nên bạn sẽ học Thuật ngoại cảm về sinh học thiên thể.
Sử dụng cái aura cho sự kiểm soát của quyền lực tâm thần
Aura và cơ thể thiên thể bắt nguồn từ thân thể. Tất nhiên là nó được làm ra bởi thân thể… sau các quyền hạn của thân thể mà ta đã học. Nó thật là không thể ngờ được bởi vì nó đã làm được những cái mà làm cho trí tưởng tượng phải lạc đường. Nhưng vấn đề ấy cũng chả có gì bí hiểm lắm. Ta phải mạnh bạo học tập để sử dụng chúng.
Aura là một sự kéo dài mờ mịt chung quanh cơ thể mà nó theo ta đi mọi nơi. Nó không trông thấy được với con mắt thường, không nắm rõ nó. Nó thay đổi hình thái, kích thích, màu sắc tùy theo trạng thái của tâm thần và cơ thể. Nhưng trên thực tế, nó chẳng phải là cái gì khác ngoài sự phối hợp của bốn hình thái phát ra từ cơ thể và vì lý do đó có ảnh hưởng mạnh vừa bởi các sóng khác nhau của não vừa bởi độ kiềm hay toan của máu. 
Và nó là toan hay kiềm tùy theo sinh lý và sóng não của người. Sinh lý bình thường (độ ph) của aura thay đổi tùy theo tình trạng tâm thần và sức khỏe.
Aura rất nhạy cảm với sự kiểm soát tinh thần và tâm thần. Nó làm cái “tinh thần nghĩ”. Nó luôn luôn sẵn sàng theo các chỉ dẫn của trí tuệ hoặc có thể, như con chó với chủ.
Chất thức ăn kiềm cho một ảnh hưởng lớn đến aura, nó có một tác dụng thấy rõ là kéo dài tuổi trẻ và đẩy lùi sự già nua.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*