Cung cấp oxy khi về già

Trong tim của động vật già số các tế bào hô hấp tích cực giảm. Vì vậy việc vận chuyển oxy cũng bị rối loạn.
Tất nhiên không thể gắn sự trường thọ của các vùng nhất định với sự tồn tại nhiều năm trong điều kiện thiếu oxy. Nhiều người không phải sống ở các vùng dẻo cao mà vẫn trường thọ. Ngoài ra sự trường thọ của con người còn liên quan đến khá nhiều các yếu tố môi trường khác.
Độ lớn của áp lực oxy trong tổ chức khác nhau tuỳ thuộc vào tuổi tác. Người ta đã xác định được rằng, ở người có tuổi và người già không chỉ giảm áp lực oxy ở tổ chức lỏng lẻo dưới da so với người trẻ. Có lẽ khi về già việc cung cấp oxy cho tổ chức này kém đi. Người ta cũng cho thấy việc giảm mức oxy tự do trong cơ, tuỷ xương, trong dịch của não thất lúc già. Như vậy là trong các giai đoạn cuối cùng của phát triển theo lớp tuổi đã tồn tại một đặc điểm đặc trưng nhất của thiếu năng oxy mô là giảm áp lực oxy trong tổ chức. Phải đặc biệt nhấn mạnh sự giảm khả năng hấp thụ oxy khi về già. Bằng cách sử dụng máy đặc biệt họ đã nghiên cứu hô hấp mô (cách sử dụng oxy của tổ chức tim thuộc động vật có độ tuổi khác nhau). Người ta đã tìm thấy ở động vật trẻ và động vật trưởng thành sự tồn tại mối tương quan giữa hàm lượng oxy và hô hấp của cơ tim. Khi nồng độ oxy tăng hô hấp mô cũng tăng. Ở động vật già cường độ hô hấp ngừng tăng khi PO2 cao. Điều này có nghĩa là khả năng cơ tim sử dụng oxy giảm dần theo tuổi. Ta có thể giải thích theo hai cách sau: hoặc tim “không có khả năng” hấp thụ, hoặc nó “không cần” một lượng oxy lớn. Cả hai cách đều có ý nghĩa. Trong tim của động vật già số các tế bào hô hấp tích cực giảm. Vì vậy việc vận chuyển oxy cũng bị rối loạn.
Việc tăng các sản phẩm oxy hóa không hoàn toàn trong cơ thể khi già có thể coi là hậu quả cung cấp oxy cho tổ chức giảm. Những cuộc tranh luận cơ chế đói oxy xuất hiện khi già đã tồn tại trong một thời gian dài: đó là giảm oxy mô theo tuổi liên quan đến những rối loạn nguyên phát của các quá trình oxy trong tổ chức; với tuần hoàn có nghĩa là với rối loạn cung cấp máu; với huyết học có nghĩa là với hệ thống máu; với giảm oxy mô có nghĩa là với hệ thống hô hấp? Hiện nay người ta cho rằng đó là hỗn hợp tất cả các dạng giảm oxy mô.
Trong số các yếu tố huyết động thì sự thay đổi tuần hoàn vi mạch theo tuổi quan trọng nhất. Chúng liên quan đến hiện tượng co thắt mao quản, thay đổi thành mao quản; quan trọng hơn cả là giảm mao quản của tổ chức, có nghĩa là giảm mất độ các mao quản hoạt động.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*